สุขภาพ การออกกำลังกาย ข่าวสารต่างๆฝากประจำ ข้อดี-ข้อเสีย ที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจ

ฝากประจำ เป็นการออมเงินที่ได้ผลตอบแทนสูง โดยมีระยะเวลากำหนดที่เลือกได้ตามความเหมาะสม เริ่มจาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36  โดยผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากประจำทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นเรื่องการเสียภาษีเงินฝากด้วย และรับการยกเว้นภาษีได้เพียง 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น

ข้อดีของการ ฝากประจำ

1. ทำให้มีวินัย ทำให้คุณมีวินัยในการออมเงินมาก

2. เสริมสร้างเครดิตที่ดี 

3. อัตราดอกเบี้ยสูง ฝากประจำนั้นมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่สูงกว่าการฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

4. การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย 5. เป็นแหล่งเงินสำรอง

ฝากประจำ

ข้อเสียของการ ฝากประจำ

1. ถอนเงินก่อนกำหนดอดได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ หากคุณถอนเงินออกมาก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะได้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับการฝากออมทรัพย์

2. ได้กำไรน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่น   อาจจะได้กำไรเป็นดอกเบี้ยมากกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ปกติ แต่ถ้าเทียบกัน จะถือว่าได้กำไรน้อยกว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงมากกว่า เช่น การเล่นหุ้น เป็นต้น

3. มีวงเงินฝากขั้นต่ำค่อนข้างสูง

ฝากประจำ

หัวข้อข่าวอื่นๆ : Axofitness ขอบคุณ  moneyguru

Last Updated on