สุขภาพ การออกกำลังกาย ข่าวสารต่างๆภัยใกล้ตัวที่วัยรุ่นไม่รู้ตัว 5 โรคที่มักจะเกิดกับวัยรุ่น

ภัยใกล้ตัวที่วัยรุ่นไม่รู้ตัว

ภัยใกล้ตัวที่วัยรุ่นไม่รู้ตัว 5 โรคที่มักจะเกิดกับวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพสามารถเกิดได้กับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสสูงที่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือโรคร้ายต่าง ๆ วัยรุ่นเองก็มีโอกาสเสี่ยงอยู่ไม่น้อย หากแต่ปัจจุบันวัยรุ่นอาจจะยังไม่รู้จักโรคเหล่านี้ดีพอ อาจจะเห็นตามข่าวสารมากมายเป็นโรคที่ร้ายแรงโดยที่ไม่รู้ตัว วันนี้ Axofitness จะพาไปทำความรู้จักกับปัญหาสุขภาพในวัยรุ่นที่ถือได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่วัยรุ่นหลาย ๆ คนอาจจะกำลังประสบอยู่แต่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้พร้อมทั้งวิธีการรักษาให้ทุกท่านได้พิจารณาเพิ่มเติมด้วย ไปดูกันเลย

ภัยใกล้ตัวที่วัยรุ่นไม่รู้ตัว

1. โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ที่เกิดจากสภาวะผิดปกติทางสมอง ผู้ที่มีคนในครอบครัวหรือญาติเป็นโรคนี้มักจะมีเป็นโรคซึมเศร้าสูง แต่คนทั่วไปก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เช่นกันโดยเฉพาะในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย และอาจไม่สามารถจัดการกับสภาวะทางอารมณ์นี้ได้อย่างถูกต้อง จึงต้องประสบกับ “สภาวะซึมเศร้า” นอกจากนี้การเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมของตัวบุคคลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจมีผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้า วัยรุ่นยังคงเป็นวัยที่มีจิตใจอ่อนไหว เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็กกับวับผู้ใหญ่ เมื่อมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างมากระทบจิตใจก็อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจและความคิดได้ จนอาจนำมาซึ่งโรคซึมเศร้าได้อย่างไม่รู้ตัว โรคซึมเศร้านี้ได้คร่าชีวิตวัยรุ่นไปไม่น้อย เนื่องจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ มักเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการฆ่าตัวตาย คนที่เป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากถึง 20 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป

การรักษาโรคซึมเศร้า

วัยรุ่นสามารถหาวิธีจัดการกับความเครียดของตัวเองได้ก็จะสามารถรับมือกับโรคปวดหัวได้ แต่หากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นทุกประการแล้วยังมีอาการปวดหัว ก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพราะอาจมีภาวะ “ปวดหัวเรื้อรัง” ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงในอนาคตได้ หากรู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด อย่าพยายามที่จะหาวิธีรักษาด้วยตัวเอง เนื่องจากการไปพบแพทย์นั้นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะได้รับยามาทาน(บางราย) และได้รับการบำบัดด้วยวิธีการพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและเพื่อให้รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตเมื่อเป็นโรคนี้ โรคซึมเศร้าแม้จะเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดถาวรไม่ได้ แต่เราก็สามารถที่จะจัดการ ควบคุมและอยู่ร่วมกับมันได้ นอกจากนี้ครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ด้วยสภาพจิตใจที่อ่อนไหว กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้นครอบครัวและคนใกล้ชิดจึงต้องคอยเป็นพลังบวกให้กับผู้ป่วยด้วยการพูดคุยหรืออาจหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทำร่วมกัน รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือคำพูดที่อาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้เป็นโรคซึมเศร้า

2. โรคปวดหัว (Headache)

ภัยใกล้ตัวที่วัยรุ่นไม่รู้ตัว

เชื่อว่าวัยรุ่นไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับโรคนี้ อาการปวดหัวในวัยรุ่นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบมาจากกิจกรรมบางอย่างของวัยรุ่น เช่น ความเครียดจากการเรียนหรือปัญหาชีวิต การพักผ่อนไม่เพียงพอ การใช้สายตานานเกินไป การใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงการรับประทานคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ก็มีส่วนทำให้เกิดอาการปวดหัวเช่นกัน นอกจากนี้ในวัยรุ่นเพศหญิงเมื่อประจำเดือนมาก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรง วัยรุ่นบางคนทำกิจกรรมดังกล่าวแทบทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จึงอาจทำให้เกิดภาวะ “ปวดหัวเรื้อรัง”

การรักษาโรคปวดหัว

สามารถรักษาได้โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลให้ปวดหัวดังกล่าวข้างต้น คือ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานและไม่เล่นโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป ต้องรู้จักแบ่งเวลาข้อนี้สำคัญมาก เนื่องจากวัยรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีพฤติกรรมติดโซเชียล เล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวัน วันละหลาย ๆ ชั่วโมง โดยที่ไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ควรหากิจกรรมบางอย่างทำเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ออกไปเที่ยว เพื่อทำให้ตัวเองไม่เครียดจนเกินไป เพราะสาเหตุสำคัญ ๆ ของอาการปวดหัวก็มาจากความเครียดนั่นเอง หากวัยรุ่นสามารถหาวิธีจัดการกับความเครียดของตัวเองได้ก็จะสามารถรับมือกับโรคปวดหัวได้ แต่หากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นทุกประการแล้วยังมีอาการปวดหัว ก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพราะอาจมีภาวะ “ปวดหัวเรื้อรัง” ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงในอนาคตได้

3. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)

ภัยใกล้ตัวที่วัยรุ่นไม่รู้ตัว

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักหรือช่องคลอด โดยเชื้อโรคจะเข้าผ่านทางปากท่อปัสสาวะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ส่วนใหญ่แล้วจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมาก ทั้งยังอยู่ใกล้ทวารหนัก ซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อแบคมีเรียจำนวนมาก จึงมีโอกาสสูงที่เชื้อโรคจะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบ โดยส่วนใหญ่โรคนี้มักเกิดจากพฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน ในวัยรุ่นส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากทำกิจกรรมบางอย่างเพลิดเพลินจนผลัดเวลาที่จะไปเข้าห้องน้ำ คิดว่ากลั้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไป โดยที่ไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โดยจะมีอาการปวดบริเวณท้องน้อย ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ปัสสาวะสีเปลี่ยนไป อาจมีเลือดหรือหนองปนออกมาด้วย รู้สึกแสบเวลาปัสสาวะ และปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติ

การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับยาปฏิชีวนะหรือยารักษาตามอาการและผู้ป่วยควรดื่มน้ำให้มาก อย่างน้อยวันละ 8–10 แก้ว เพื่อขับเชื้อแบคทีออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 5-7 วันหลังรับยาแล้ว ไม่ควรซื้อยาทานเอง เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียมีหลายชนิด หากมีการทานยาไม่ตรงกับชนิดของเชื้อโรค จะทำให้โรคไม่หาย ถ้าได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้ติดเชื้อในกระเพาะปัสสวะแบบเรื้อรังได้ รวมถึงการดื้อยาด้วย นอกจากนี้ควรรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย และที่สำคัญต้องเลิกพฤติกรรมกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานให้หายขาดให้ได้

4. โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder)

เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง โดยผู้ป่วยโรคนี้จะมีลักษณะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการการยกยอชื่นชม และขาดความเห็นใจผู้อื่น มักหมกมุ่นอยู่กับการโอ้อวดตัวตนของตัวเอง รวมทั้งมักคบค้าสมาคมกับบุคคลที่เห็นว่ามีความพิเศษหรือสำคัญมาก การกระทำดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและเคารพนับถือตัวเองให้มาก ทำตัวให้โดดเด่นและมีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ยอมรับในเหตุผลและคำพูดของคนอื่น โรคหลงตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากพันธุกรรมหรือการเลี้ยงดู ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก ๆ ที่ก่อให้เกิดอาการหลงตัวเอง เพราะบางทีคนในครอบครัวก็มักจะยุยงส่งเสริมให้เด็กทำตัวโดดเด่น ส่งผลให้เด็กมีอาการเช่นนี้ไปจนโต นอกจากนี้ในปัจจุบันโลกโซเชียลมีอิทธิพลมากขึ้น ทำให้ผู้คนเริ่มที่จะอยากแสดงความโดดเด่นของตนเองออกมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันสวยหรูบนโลกโซเชียล

การรักษาโรคหลงตัวเอง

ผู้ที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเอง ควรที่จะปรับทัศนคติและความคิดใหม่ ยอมรับและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างตามความเป็นจริง รวมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความสามารถ ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและรับคำวิจารณ์จากผู้อื่นให้ได้ เมื่อประสบความล้มเหลวต้องหัดทำความเข้าใจและจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ ทั้งนี้ควรเข้าใจและยอมรับในเรื่องราวที่ส่งผลต่อความนับถือและความเชื่อมั่นของตัวเองด้วย

5. โรคคลั่งผอม (Anorexia)

โรคคลั่งผอมเป็นเป็นปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มโรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) โดยผู้ป่วยโรคนี้จะมีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์ กลัวน้ำหนักขึ้น รวมทั้งมีความคิดเกี่ยวกับน้ำหนักตัวและรูปร่างที่ผิดไปจากความเป็นจริง เนื่องจากผู้ป่วยให้คุณค่ากับการควบคุมน้ำหนักและรูปร่างมากเกินไป ส่งผลให้ใช้วิธีควบคุมน้ำหนักและรักษารูปร่างที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ล้วงคออาเจียนหลังรับประทานอาหาร ใช้ยาระบาย ยาลดน้ำหนัก หรือยาขับปัสสาวะ รวมทั้งหักโหมออกกำลังกาย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและลดน้ำหนักต่อไปเรื่อย ๆ

การรักษาโรคคลั่งผอม

การรักษาโรคคลั่งผอม ประกอบด้วยการรักษาที่ต้องให้คำปรึกษาในการบำบัด การรักษาด้วยยา และการดูแลสุขภาพและโภชนาการ เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่มีความซับซ้อน กลุ่มผู้ทำการรักษาจึงมีหลากหลาย ได้แก่ ผู้ให้คำปรึกษาพิเศษ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลพิเศษ และนักโภชนาการ ทั้งนี้ อาจมีกุมารแพทย์หรือหมอเด็กเข้ามาร่วมทำการรักษาด้วยในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเด็กหรือวัยรุ่น การรักษาโรคคลั่งผอมมีเป้าหมายช่วยให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวกลับมาเป็นปกติ รักษาภาวะทางจิตอันเกี่ยวเนื่องกับรูปร่างของตัวเอง รวมทั้งทำให้ผู้ป่วยหายป่วยจากโรคดังกล่าวในระยะยาวหรือฟิ้นตัวได้อย่างเต็มที่

ต้องบอกก่อนว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนี้มีค่านิยมที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ต้องทำให้ตัวเองดูดีต้องสวย ต้องหล่อ ซึ่งจะให้วัยรุ่นหลายๆคนคิดว่าน่าตาดีแล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมา แต่บางครั้งการคิดก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่จะต้องดูผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยว่าจะเกิดอันตรายใดๆหรือไม่ หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป นี่ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของสังคมไทยในสมัยนี้

สนับสนุนโดย SlotXO

Share
slotxo slot