สุขภาพ การออกกำลังกาย ข่าวสารต่างๆCOVID-19 โคโรน่าไวรัส 2019

ซึ่งช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินถึงความหน้ากลัวของโรคไข้หวัด COVID-19 โคโรน่าไวรัส ที่ได้กลายพันธุ์มาเป็นไข้หวัดที่ไม่ธรรมดา ซึ่งจากข่าวๆ ที่เราได้ยินมานั้น เจ้าเชื่อหวัด โคโรน่าไวรัส เป็นโรคติดต่อที่ติดต่อกันได้ง่ายมากๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้เสียชีวิตจากเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้มากกว่า 2000 รายแล้ว ซึ่งวันนี้ Axofitness จะมาอัพเดตสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

COVID-19

ถาม : จุดเริ่มต้นของการระบาดไวรัส

ตอบ เบื้องต้นพบผู้ป่วยรายแรก ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติไปสัมผัสกับสัตว์ป่าต่าง ๆ ในตลาดขายส่งอาหารทะเลในเมือง Wuhan ซึ่งมีการขายสัตว์นานาชนิด โดยพบผู้ป่วยรายแรกตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2019 แต่อาการก็ยังเหมือนปกติเลยไม่มีอะไรน่ากังวลใจนัก แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2019 ได้มี มีการรายงานจากหน่วยงานสาธารณสุขของเมือง Wuhan ประเทศจีน ว่าพบผู้ป่วนเพิ่มมากขึ้น แล้วผู้ป่วยมาจากโซนตลาดขายส่งอาหารทะเล เดียวกัน ซึ่ง อาการมาด้วย ปอดบวมจากการติดเชื้อไวรัส ถึง 27 ราย โดยมีคนอาการหนักถึง 7 ราย ต่อมาพบว่า เจ้าไวรัสที่ก่อให้เหตุคือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน และตั้งชื่อโดยองค์การอนามัยโลกว่า 2019-nCoV หรือ 2019 novel Coronavirus และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “COVID-19” จนถึงปัจจุบัน

ถาม : ไวรัส COVID-19 นี้มีลักษณะอย่างไรบ้าง?

ตอบ COVID-19เป็นไวรัสในตระกูลโคโรน่าไวรัส ซึ่งเป็นตัวที่ 7 ในตระกูล ไวรัสCOVID-19 เป็นที่มี พันธุกรรมที่คล้ายคลึงกับโคโรน่าไวรัสในค้างคาวถึง 96% แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าCOVID-19 จะเกิดจากการผสมกับไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุอื่น ซึ่งคาดว่าแหล่งที่มาของโรคที่น่าสงสัยที่สุด คือ งู และต่อมาได้มีการศึกษาเพิ่มเติม ว่าสิ่งมีชีวิตที่ไวรัสนี้น่าจะอาศัยอยู่คือ ค้างคาว และ ตัวมิ้งค์ ซึ่งรูปแบบในการติดเชื้อคล้ายคลึงกับคนมากที่สุด

COVID-19

ถาม : ไวรัสนี้ติดกันง่ายไหม?

ตอบ ส่วนมากเราจะวัดอัตราการติดเชื้อจากจำนวนคนโดยเฉลี่ยที่ติดเชื้อจากการได้รับเชื้อจากคนที่ติดเชื้อเดิมในช่วงเวลาที่เค้าสามารถแพร่ได้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Reproduction number (R0)

ซึ่งจากการศึกษาจากการระบาดของไวรัสที่ผ่านมา พบว่า คนติดเชื้อคนนึงจะสามารถแพร่ไปให้คนอื่นได้ราว 2-6 คน ตามทฤษฎีของ R0 น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 1 มักจะไม่กังวลว่าจะเกิดการระบาดของโรค ดังนั้นไวรัสนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เกิดการระบาดขยายตัวไปเรื่อย ๆ หากไม่มีการควบคุมป้องกันการแพร่อย่างทันท่วงที และจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงเห็นสถิติคนติดเชื้อรายใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากที่ผ่านมาพบจำนวนคนติดเชื้อโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกสัปดาห์

ถาม : ติดเชื้อCOVID-19 นี้ได้อย่างไร

ตอบ การติดเชื้อเกิดจากโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือโรคติดต่อจากทางเดินต่างๆ ผ่านจากการไอ จาม มีฝอยละอองของน้ำมูกหรือเสมหะที่มีไวรัสอยู่ รวมถึงการที่ไวรัสปนเปื้อนกับมือและสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากมีคนมาสัมผัสต่อก็จะทำให้ติดไวรัสนี้ไปด้วย ถึงแม้จะมีรายงานมาว่าพบไวรัสในอุจจาระ ซึ่งการติดเชื้อก็จะน้อยกว่า เพราะจะติดเชื้อได้ก็ต้องสัมผัสอุจจาระ หรือ อาจจะเกิดจากการสูดดมผ่านทางเดินหายใจ

ถาม : ไวรัสนี้ติดเชื้อเข้าสู่ปอดได้อย่างไร

ตอบ จากการศึกษาพบว่า ไวรัสนี้น่าจะเข้าสู่เซลล์ปอดผ่านทางตัวรับที่เรียกว่า Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor

ซึ่งจากการวิจัยสิ่งที่น่าสนใจคือ เซลล์ปอดของคนเอเชียมีตัวรับ Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor นี้มากกว่า คนตะวันตกผิดขาวและ คนแอฟริกัน-อเมริกัน ถึง 5 เท่า ซึ่งจะสื่อให้เห็นว่าคนเอเชียมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคมากว่าคนทางโซนตะวันตก

ถาม : โรคนี้มีความรุนแรงไหม

ตอบ คนที่ติดเชื้อไวรัสนี้ ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มีเพียงแค่ 15% ที่มีอาการรุนแรง และมีอีกจำนวน 2% ที่เสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวที่ยังไม่นิ่งและด้วยอัตราการระบาดก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไวรัสก็ติดต่อง่าย ถึงแม้อัตราการเสียชีวิต จะยังไม่มากนัก แต่ก็ควรที่จะรับมือ และ ป้องกัน

ถาม : เราควรป้องกันการติดต่อไวรัสCOVID-19อย่างไร

ตอบ การป้องกันเราสามารถป้องกันคร่าวๆได้ตามหลักการป้องกันโรคติดต่อได้เลย โดย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ที่เราควรปฎิบัติให้เป็นชีวิตประจำวัน

สำหรับหน้ากากอนามัยก็สำคัญเช่นกัน เพราะสามารถป้องกันโรคระบาดจากระบบทางเดินหายใจได้ถึง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ และอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร ดังนั้นเราควรป้องกันโดยเริ่มจากตัวของเราเองก่อน

COVID-19

ถาม : ปัจจุบันมีวิธีมาตรฐานในการรักษาหรือยัง

ตอบ ซึ่งปัจจุบันประเทศจีน มีโครงการที่พยายามจะรักษาโรคนี้มากกว่า 80 โครงการ ที่อยู่ระหว่างพัฒนาและคิดค้นวิธีการต้านกับไวรัสCOVID-19 ไม่ว่าจะแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก รวมถึงในประเทศต่างๆที่กำลังวิจัยและคิดค้นหาทางออกในการต้านไวรัสนี้อยู่

ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงควบคุม และพัฒนาเพื่อคิดค้นการรักษาอยู่ ดังนั้นเราควรที่จะเริ่มป้องกันจากตัวเราเพื่อลดปริมาณการติดต่อและการแพร่กระจายของไวรัส

สถิติผู้ป่วยปัจจุบัน ณ วันที่ 26/02/63

ภาพจาก https://gisanddata.maps.arcgis.com/

Last Updated on